ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 9.45 – 11.45 น.


หมายเหตุ:
1. ตรวจสอบรหัสสมัครได้ที่ Admission Room
2. ผู้สมัครจะได้รับ Link ผ่านอีเมล เพื่อเข้าสู่ห้องสัมภาษณ์ออนไลน์
3. ในวันสัมภาษณ์ (วันที่ 17 มิถุนายน 2564) กรุณาเข้าระบบด้วยชื่อ-นามสกุลจริง เพื่อรายงานตัวผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ 30 นาที ระบบจะนาผู้สมัครเข้าสู่ห้อง Waiting Room เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จะเชิญผู้สมัครเข้าสู่ห้องสัมภาษณ์ต่อไป
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน เช่น กล้อง ไมโครโฟน สัญญาณอินเทอร์เน็ต
5. คู่มือการใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ตามลิงก์ https://bit.ly/3fFxJf4
หรือ สแกน QR Code


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
Email: admission@kmutt.ac.th
Tel.(66) 2470-8425