รศ. ดร.คณิต กฤษณังกูร

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
หน่วยงาน
  • คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ติดต่อ 02-470-7759
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่


ข้อมูลการสมการทั้งหมดสร้างจากข้อมูลจากห้องปฏิบัติการต่างๆ ส่วนใหญ่จากประเทศยุโรป อเมริกา ทางเราไม่ได้มีเครื่องมือทดลองที่จะเก็บข้อมูล

หัวข้อวิจัย

Model for estimation of physical property of biodiesel and vegetable oil: the Gibbs energy additivity approaches