รศ. ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology)
หน่วยงาน
  • คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ติดต่อ 0-2470-7722
โทรสาร 0-2452-3579
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

Postharvest Disease Control of Tropical Fruit / Minimization of Food Borne Contamination in Ready-to-Eat Fruit and Vegetables

หัวข้อวิจัย

Postharvest Disease Suppression in Tropical Fruit Using Cold Plasma Technology