ผศ. ดร.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์

สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ , สายวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
หน่วยงาน
  • คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ติดต่อ 0-2470-7481
โทรสาร 0-2452-3455
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

1. Nawae, W., Hannongbua, S. and Ruengjitchatchawalya, M. (2017) Molecular dynamics exploration of poration and leaking caused by Kalata B1 in HIV-infected cell membrane compared to host and HIV membranes. Sci. Rep. 7(3638): 1-13. [DOI:10.1038/s41598-017-03745-2]
2. Sangphukieo, A., Nawae, W., Laomettachit, T., Supasitthimethee, U. and Ruengjitchatchawalya, M. (2015) Computational design of hypothetical new peptides based on a cyclotide scaffold as HIV gp120 inhibitor. PLoS ONE 10(10): e0139562. [DOI:10.1371/journal.pone.0139562]
3. Nawae, W., Hannongbua, S. and Ruengjitchatchawalya, M. (2014) Dynamic scenario of membrane binding process of kalata B1. PLoS ONE 9(12): e114473. [DOI: 10.1371/journal.pone.0114473]
4. Nawae, W., Hannongbua, S. and Ruengjitchatchawalya, M. (2014) Defining the membrane disruption mechanism of kalata B1 via coarse-grained molecular dynamics simulations. Sci. Rep. 4 (3933): 1-9. [DOI: 10.1038/srep03933]
5. Lertampaiporn, S., Thammarongtham, C., Nukoolkit, C., Kaewkamnerdpong, B. and Ruengjitchatchawalya, M. (2014) Identification of non-coding RNAs with a new composite feature in the Hybrid Random Forest Ensemble algorithm. Nucleic Acids Res. 42(11): e93 [DOI: 10.1093/nar/gku325]
6. Lertampaiporn, S., Thammarongtham, C., Nukoolkit, C., Kaewkamnerdpong, B. and Ruengjitchatchawalya, M. (2013) Heterogeneous ensemble approach with discriminative features and modified-SMOTEbagging for pre-miRNA classification. Nucleic Acids Res. 41(1): e21 [DOI: 10.1093/nar/gks878]

หัวข้อวิจัย

1. Efficiency Platform for Value-added Arthrospira (Spirulina)
– Nitrogen use efficiency of Arthrospira (Spirulina) & strain selection
– Light use efficiency of Arthrospira (Spirulina)
– Efficiency Platform discovering bioactive peptides from Arthrospira (Spirulina) (further application to other organisms, e.g. Ophiocordyceps)
2. Computational design/discover of putative drug/bioactive and/or high-value compound and its function